“การสิ้นสุดของการแต่งงาน” การสิ้นสุดวิถีชีวิตคู่สามีภรรยา จะเกิดขึ้นในกรณีใดบ้าง ?

“การสิ้นสุดของการแต่งงาน” การสิ้นสุดวิถีชีวิตคู่สามีภรรยา จะเกิดขึ้นในกรณีใดบ้าง ?

เราอาจจะพูดถึงการแต่งงาน พิธีแต่งงานที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความผูกพันของคู่บ่าวสาวที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการและกัน การใช้ชีวิตคู่ที่ตนเองวาดฝันเอาไว้ แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจถึงการสิ้นสุดของการแต่งงาน อันหมายถึง ความเป็นสามี-ภรรยา ได้ขาดสะบั้นลงแล้ว ทั้งสองฝ่ายไม่มีความเกี่ยวเนื่องใดๆ กันอีก กรณีเช่นนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิต หรือมีการหย่าร้างเกิดขึ้น และในการหย่าร้าจะต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นเหตุให้อ้างได้ ก็จะทำให้ความเป็นสามีภรรยาสิ้นสุดลง มีข้ออ้างดังต่อไปนี้

  1. เมื่อใดก็ตามที่สามีได้อุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่น หรือมีการยกย่องหญิงอื่นเฉกเช่นเดียวกับภรรยาของตนเอง หรือภรรยามีชู้ ยกชายอื่่นเฉกเช่นเดียวกับสามีของตน ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะสามารถทำการฟ้องหย่าได้
  2. ฝ่ายสามีหรือภรรยา มีการประพฤติในสิ่งชั่ว ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติผิดในตามกฎหมายอาญาหรือไม่ หากการกระทำชั่วดังกล่าว เป็นเหตุให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกอับอายขายหน้าอย่างรุนแรง หรือแม้กระทั่งการทำให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหายที่มากเกินควร ในความเป็นสามีภรรยาที่อยู่ในฐานะนี้ จะสามารถทำการฟ้องหย่าได้
  3. สามีหรือภรรยา ทำร้ายร่างกายหรือถูกทรมานทั้งร่างกายหรือจิตใจ มีการหมิ่นประมาท การเหยียดหยาม ก้าวล่วงไปถึงฝ่ายบุพการีของอีกฝ่าย หากเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายจะสามารถฟ้องหย่าได้
  4. ทางสามีหรือภรรยา จงใจที่จะพยายามตีตัวออกห่าง หรือทิ้งร้างอีกฝ่าย ไม่กลับเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน ไม่เกิน 1 ปี อีกฝ่ายจะสามารถทำการฟ้องหย่าได้
  5. หากสามีหรือภรรยาถูกศาลสั่งให้กลายเป็น “คนสาบสูญ” อีกฝ่าย ก็สามารถฟ้องหย่าได้เช่นกัน
  6. กรณีที่สามีหรือภรรยา ไม่ช่วยเหลือในการเลี้ยงดูอีกฝ่ายให้เหมาะสมตามสมควร ซึ่งหมายถึงการอุปการะเลี้ยงดูระหว่างกันและกัน จนส่งผลให้เกิดเป็นปฏิปักษ์ต่อการใช้ชีวิตคู่ หากเป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างร้ายแรง ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความเดือดร้อนอย่างหนัก หากนำเอาสถานะความเป็นคู่สามีภรรยามาประกอบร่วมกันแล้ว อีกฝ่ายจะสามารถทำการฟ้องหย่าได้
  7. สามีหรือภรรยามีสภาพวิกลจริตเป็นระยะเวลาเกิน 3 ปีขึ้นไป ด้วยลักษณะวิกลจริตนั้น เมื่อทำการรักษาแล้วยากจะทำให้หายเป็นปกติได้ อีกทั้งความวิกลจริตรุนแรงจนกระทบต่ออีกฝ่ายในการอยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยาที่ไม่สามารถทำได้อีกต่อไป จะสามารถฟ้องหย่าได้
  8. หากสามีภรรยาทำผิดทัณฑ์บนที่มีการเขียนระบุเอาไว้เป็นหนังสือในด้านความประพฤติ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถทำการฟ้องหย่าได้
  9. ฝ่ายสามีหรือภรรยาเกิดเป็นโรคติดต่อร้ายแรงขึ้นมา อันจะเป็นอันตรายต่ออีกฝ่าย อีกทั้งโรคที่เกิดขึ้นมีลักษณะเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ อีกฝ่ายสามารถทำการฟ้องหย่าได้
10056

จอห์นนี เดปป์ ถูกภรรยาฟ้องหย่า

ในกรณีดังกล่าวทั้งหมดนี้ จะสามารถทำการฟ้องหย่าและสิ้นสุดการเป็นสามีภรรยากันได้ตามความเหมาะสม แน่นอนว่าภายหลังจากการแต่งงาน เราล้วนต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมาย ปัญหาชีวิตภายในครอบครัว การกระทบกระทั่งกัน อาจมากน้อยแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เผชิญ

เมื่อเกิดการหย่าร้างขึ้นมา อาจเป็นเพราะความไม่อดทน การไม่พยายามเข้าใจ การไม่รู้จักปรับตัว หรือเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ นอกใจกันขึ้นมา โดยมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แม้กระทั่งการอยู่ด้วยกันนานนับปี แต่ไม่มีเพศสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาเกิดขึ้น ก็เป็นต้นเหตุที่จะสามารถนำเอามาฟ้องเพื่อการหย่าร้างได้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การหย่าร้างไม่ใช่สิ่งที่สวยงามเช่นเดียวกับการแต่งงาน ดังนั้นทางที่ดีคู่สามีภรรยาที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเปลี่ยนไป ลองนึกถึงความสุขในวันแรกพบ วันแรกของการแต่งงาน ประคับประคองคู่ตนเองให้สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Wedcy (เว็ดซี่) - ไอเดียแต่งงาน ชุดเจ้าสาว การ์ดแต่งงาน ของชำร่วย งานแต่งงาน